POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

3 nowe Puchary Polski Młodzików w kalendarzu PZ Judo 2019

Uchwała nr 21/2019
Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 08.05.2019
w sprawie dokooptowania do kalendarza imprez PZ Judo 3 imprez U 16 w roku 2019 jako Puchar Polski Młodzików
Na podstawie § 10 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Judo uchwala się, co następuje:
§1.
Zarząd Polskiego Związku Judo, podejmuje uchwałę w sprawie dokooptowania do kalendarza
imprez PZ Judo 3 imprez U 16 w roku 2019 jako Puchar Polski Młodzików następujących
imprez:
1. Otwarty PP Młodzików w regionie północnym - Judo Baltic Cup, Gdynia
2. Otwarty PP Młodzików w regionie środkowo – wschodnim - Warsaw Judo Open
3. Otwarty PP Młodzików w regionie południowym - wakat
§2.
Realizację uchwały powierza się Wiceprezesowi Juliuszowi Kowalczykowi.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.