POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Konsultacje Projektu Statutu przedstawionego przez Komisję Statutową

Szanowni Państwo!
Realizując uchwały Kongresów PZ Judo (Sprawozdawczo Wyborczego 2016 r. i Sprawozdawczego 2017 r.) w załączeniu przedstawiamy do dalszej konsultacji opracowaną przez Komisję Statutową PZ Judo kolejną wersję propozycji „Statut PZ Judo 2017” (wersja z dn. 6.09.2017). Prezentowana wersja uwzględnia przesłane uwagi (konsultacje dotychczasowe), oraz poprawki wynikłe z konsultacji z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Zgodność zapisów projektu statutu z obowiązującymi przepisami potwierdził Departament Prawny MS pismem z dnia 8 września 2017 r. (w załączeniu do projektu).
Szanowni Państwo !
Informujemy, że realizując program oszczędnościowy Związku zakładamy finalne zatwierdzenie „Statutu PZ JUDO” w maju 2018 roku podczas Kongresu Sprawozdawczego. W tej sytuacji obowiązywał będzie następujący terminarz działań:
- do dnia 15 marca 2018 roku – cd. konsultacji załączonego projektu STATUTU (wersja z dnia 6 września 2017 roku);
- do dnia 10 kwietnia 2018 roku – opracowanie wersji ostatecznej i konsultacje prawne zgłoszonych poprawek i propozycji zmian.
- do dnia 20 kwiecień 2018 roku: ostateczna redakcja tekstu, przygotowanie dokumentu do druku, druk dokumentu i wysłanie Delegatom na Kongres.
Szanowni Państwo ponownie prosimy o zgłaszanie (zgodnie z powyższym do 15 marca 2018 r.) uwag i propozycji ewentualnych zmian w konkretnych artykułach projektu. Uwagi prosimy zgłaszać on line lub członkom Komisji Statutowej..

Uwaga:
Opublikowana została wersja 2

Dyskusja

Dzień dobry, Moja propozycja to utworzenie nowej komisji - Komisji Medycznej, której głównym zadaniem byłoby organizowanie kompleksowej opieki medycznej dla członków Kadry Narodowej oraz optymalizowanie szkolenia technicznego poprzez implementację aktualnych zdobyczy nauki, zwłaszcza z zakresu medycyny sportowej. Zadaniem Komisji byłaby też ścisła współpraca z COMS, Instytutem Sportu, Komisją do Zwalczani Dopingu w Sporcie Polskim Towarzystwem Medycyny Sportowej, uczelniami wyższymi. Podobne Komisje funkcjonują już przy innych Polskich Związkach sportowych, np. Wydział Medyczny Polskiego Związku Piłki Siatkowej (5 osób), Zespół Medyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej (9 osób), Komisja Medyczna Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (8 osób), Komisja Medyczna Polskiego Związku Koszykówki (6 osób) Z pozdrowieniami Zbigniew Krenc
Jest to dobry pomysł :)