POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Nowe stawki: startowe, stopnie kyu, dan, systemowe, zwolnienia dla uchodźców.

Zarządu Polskiego Związku Judo w dniu 08.04.2022 uchwalił szereg nowych stawek na rok 2022:

1. Wysokości opłat za egzaminy i certyfikaty na stopnie Kyu. Opłaty obowiązują dla egzaminów zgłoszonych do PZ Judo po 31.08.2022 r

Opłata za przeprowadzenie egzaminu na stopnie kyu, pobierana przez egzaminatora: do 70 zł

Opłata za rejestrację i wydanie certyfikatu do PZ Judo 6 - 3 KYU
Kwota podstawowa:
20 zł (wydruk PDF)
dodatkowo:
30 zł (dokument potwierdzony pocztą)
40 zł (karta plastikowa)

Opłata za rejestrację i wydanie certyfikatu do PZ Judo 2 - 1 KYU

40 zł (wydruk PDF)
dodatkowo:
40 zł (dokument potwierdzony pocztą)
50 zł (karta plastikowa)

Dodatkowo, wprowadza się zapis o karze za nieterminowe zgłoszenie egzaminu – +50% za każdego uczestnika. (dotyczy osób, które wcześniej pomijały zgłoszenia egzaminu i aby wystartować w zawodach muszą mieć zgłoszone do systemu PZ Judo wymagane regulaminowo stopnie kyu)

Dla przypomnienia: 50% z kwoty podstawowej otrzymają właściwe Związki Okręgowe.

2. Opłaty Stopni DAN. Opłaty obowiązują dla egzaminów zgłoszonych do PZ Judo po 08.04.2022 r

Rejestracja i organizacja egzaminu – 50,00 zł
Wydanie CERTYFIKATU DAN:
1 DAN – 400,00 zł
2-6 DAN – 700,00 zł
Wydanie duplikatu ,,Certyfikatu" na stopień Dan – 100,00 zł.

3. Opłata systemowa dla osób nie posiadających licencji PZ Judo. Opłata obowiązuje od 01.09.2022 r
Opłata na rok kalendarzowy ( opłata dotyczy wszystkich osób które nie posiadają w danym roku licencji PZ Judo a chcą widnieć w systemie - zgłoszenie stopni kyu, dan, funny judo i kata dzieci młodszych niż 12 lat, zawodnicy z niepełnosprawnością, asystenci, działacze itp)

20 zł (wydruk pdf)
dodatkowo:
30 zł (dokument potwierdzony pocztą)
40 zł (karta plastikowa)

50% z kwoty podstawowej otrzymają właściwe Związki Okręgowe.

4. Opłata za każdego zawodnika/czkę biorącego udział w zawodach organizowanych przez system PZJudo wynosi 6,00 zł (dotyczy zawodów z kalendarza PZ Judo oraz regionalnych, wojewódzkich, klubowych itp korzystających z nowo powstającego systemu PZ Judo). Opłaty obowiązują od pojawienia się nowego systemu

5. Wysokości opłat startowych na zawodach z kalendarza PZ Judo. Opłaty obowiązują od 08.04.2022

Puchary Polski – 80,00 zł
Mistrzostwa Polski – 100,00 zł
Drużynowe Mistrzostwa Polski – 500,00 zł za drużynę

6. Zwolnienie z opłaty licencyjnej w roku 2022 zawodników/czek z Ukrainy ( uchodźców), które otrzymały Pesel po 24 lutym 2022

7. Zwolnienie z opłaty za stopnie kyu w roku 2022 zawodników/czek z Ukrainy ( uchodźców), które otrzymały Pesel po 24 lutym 2022 - zwolnienie dotyczy stopnia minimalnego - wymagalnego w regulaminie sportowym na udział w zawodach PZ Judo Warunek: muszą zdać egzamin u trenera posiadającego licencje PZ Judo i zgłoszonego z obowiązującym formularzem.

8. Zwolnienie z opłaty startowej do 30.06. 2022 zawodników/czek z Ukrainy ( uchodźców), które otrzymały Pesel po 24 lutym 2022 - zawody z kalendarza PZ Judo