POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Ankieta internetowa - diagnoza uwarunkowań społecznych związanych ze stosowaniem dopingu w sporcie

Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki realizowane zostaje badanie postaw i opinii w zakresie stosowania dopingu.
Głównym elementem badania jest ankieta internetowa, skierowana do zawodników wyczynowo uprawiających sport. Badanie jest w 100% poufne, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych (wykresy i tabele) uniemożliwiających identyfikację poszczególnych respondentów. Po zakończeniu projektu raport będzie dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Poniżej zamieszczamy adres internetowy, pod którym dostępna jest ankieta:
Ankieta