POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Kolegium Sędziów PZJudo i Główna Komisja Sędziowska

Kolegium Sędziów
Kolegium jest organem wykonawczym Polskiego Związku Judo. Powołane jest do organizacji i koordynacji sędziowania zawodów judo,do szkolenia sędziów, ich doszkalania, oceny pracy, weryfikacji i sprawowania nadzoru nad jakością ich pracy oraz do szkolenia trenerów w zakresie obowiązujących przepisów walki.

Krystyna Macioszczyk - Dyrektor Sędziów
Piotr Tomczak - Wicedyrektor Sędziów
Paweł Maślej - Koordynator Głównej Komisji Sędziowskiej

Główna Komisja Sędziowska
GKS jest organem opiniodawczo - doradczym Polskiego Związku Judo

Paweł Maślej - Koordynator Głównej Komisji Sędziowskiej
Przedstawiciele Okręgowych Związków Judo