POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Kolegium Sędziów PZJudo i Główna Komisja Sędziowska

Kolegium Sędziów
Kolegium jest organem wykonawczym Polskiego Związku Judo. Powołane jest do organizacji i koordynacji sędziowania zawodów judo,do szkolenia sędziów, ich doszkalania, oceny pracy, weryfikacji i sprawowania nadzoru nad jakością ich pracy oraz do szkolenia trenerów w zakresie obowiązujących przepisów walki.

email: kolegium@pzjudo.pl

Krystyna Macioszczyk - Dyrektor Sędziów
Robert Taraszkiewicz - Wice Dyrektor Sędziów, odpowiedzialny za sędziowanie KATA
Marek Tytonik - członek Kolegium odpowiedzialny za sędziowanie osób z niepełnosprawnościami (Adapted Judo)
- Koordynator Głównej Komisji Sędziowskiej
Sebastian Skorulski, Sekretarz

Główna Komisja Sędziowska
GKS jest organem opiniodawczo - doradczym Polskiego Związku Judo

email: komisja@pzjudo.pl

- Koordynator Głównej Komisji Sędziowskiej

Przedstawiciele Okręgowych Związków Judo

Lp. Nazwa okręgu Imię i Nazwisko Kontakt e-mail

1 Dolnośląski OZJudo,
2 Krakowski OZJudo, Damian Andrunik
3 Kujawsko – Pomorski OZ Judo, Grzegorz Dubicki
4 OZJudo w Lublinie, Andrzej Jamielniak, endriubolo@op.pl
5 Łódzki OZJudo, Daniel Pawlak, deny_89@o2.pl
6 Mazowiecki OZ Judo, Piotr Owsianko, piotr_owsianko@wp.pl
7 OZJudo w Opolu,
8 Podkarpacki OZ Judo, Mirosław Nowicki
9 Podlaski OZJudo w Białymstoku, Paweł Radgowski - pawel.radgowski95@gmail.com
10 Pomorski OZJudo ,Jarosław Niewiadomski - niewiadomskij9@gmail.com
11 Śląski Związek Judo, Beata Hilt-Malczewska
12 Świętokrzyski OZJudo, Krzysztof Grabowski - krzysztofgrabowski2@onet.pl
13 Warmińsko-Mazurski OZJudo, Marek Chodań, m.hodan@wp.pl
14 OZJudo w Poznaniu, Izabela Kusza,iza33@buziaczek.pl
15 Zachodniopomorski OZJudo, Marek Tytonik
16 Lubuski OZJudo,