POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Deklaracja dostępności

Polski Związek Judo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://web.pzjudo.pl . Dane teleadresowe jednostki:

Polski Związek Judo

Polski Związek Judo
ul. Fosa 31
02-768 Warszawa

e-mail: pzjudo@pzjudo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-20

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

Część dokumentów PDF , które powstały na podstawie dokumentów MS Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury). Brak wersji mobilnej serwisu. Część zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia 2022-04-16

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sekretariat PZJUDO
e-mail: pzjudo.pl@pzjudo.pl
Telefon/sms:530 546 520

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów.
W takim żądaniu prosimy o podanie:

  • swojego imienia i nazwiska,
  • swoich danych kontaktowych,
  • dokładnego adres podstrony, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść,
  • opisu, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najlepszy według osoby występującej z żądaniem.

Na żądania zapewnienia dostępności odpowiadamy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli zapewnienie dostępności strony lub jej elementów, nie będzie możliwe w tym terminie, poinformujemy o tym osobę wskazaną w żądaniu. Wskażemy także nowy termin załatwienia sprawy lub zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do zakresu wskazanego w żądaniu.
Jeżeli nasza reakcja, sposób zapewnienia dostępności lub zaproponowany dostęp alternatywny, będzie niewłaściwy w ocenie osoby występującej z żądaniem, ma ona prawo do złożenia skargi.
Ewentualne skargi prosimy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich:
• pisemnie na adres: Polski Związek Judo, ul. Fosa 31, 02-768 Warszawa bądź bezpośrednio w biurze po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura
• pocztą elektroniczną na adres: a.becek@pzjudo.pl

Można również skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i poprosić Rzecznika o podjęcie interwencji w swojej sprawie.

Dostępność architektoniczna

  • Siedziba PZJudo mieści się na parterze, dostęp wyłącznie po schodach, budynek nie jest wyposażony w windę i brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
  • Siedziba PZJudo nie posiada udogodnień dla osób niewidomych i niesłyszących w postaci specjalistycznych narzędzi, tj. alfabet Braille’a, pętla indukcyjna.
  • W siedzibie Związku nie ma możliwości skorzystania usług tłumacza na polski język migowy (osoby chcące skorzystać z usług tłumacza na PJM proszone są o wcześniejszy kontakt z biurem).
  • W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.

Aplikacja mobilna

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.