POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Bezpieczny trening - Rekomendacje dla prowadzenia zajęć i treningów judo w szkołach.

Drodzy trenerzy, działacze

Teraz, kiedy po wakacjach planujemy wznowić zajęcia w szkołach musimy pamiętać, że epidemia koronawirusa to ciągle rzeczywiste zagrożenie.
Dlatego nasz powrót do systematycznych zajęć i treningów musi odbywać się z rozwagą i z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Wszyscy musimy pamiętać, że najważniejsze jest zdrowie nas i naszych rodzin.

Aby zapewnić wsparcie klubom, PZ Judo opracował propozycję zasad postępowania, których celem jest jak największe ograniczenie ryzyka infekcji COVID-19 w trakcie zajęć i treningów. Nasze propozycje uwzględniają obowiązujące w naszym kraju przepisy państwowe oraz wytyczne MEN i GIS. Zaznaczamy jednak, że zamieszczone poniżej zasady są to ogólne rekomendacje a każdy klub powinien opracować własne szczegółowe rozwiązania i regulaminy w porozumieniu z dyrekcją szkoły lub innego obiektu, w którym będziecie prowadzić zajęcia.

Jacek Zawadka
Prezes PZ Judo