POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Ewidencja i licencje trenerów PZ Judo na rok 2021

Szanowni Państwo !
W nawiązaniu do poprzednich komunikatów dotyczących trenerskich kwalifikacji zawodowych PZ Judo informuje, że już trwa proces rejestracji trenerskich kwalifikacji sportowych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (MKDNiS) zatwierdza kolejne propozycje zgodne z poziomami Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i opracowaną na tej podstawie Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sportu.
Informujemy, wszystkich Trenerów i Instruktorów judo że najpóźniej na początku roku 2021 do procesu rejestracji przez MKDNiS skierowane zostaną zgodnie z zapowiedzią cztery kwalifikacje trenerów judo. Do momentu ich zatwierdzenia i rozpoczęcia kształcenia kadr wg. nowych zasad, PZ Judo musi przygotować bieżący status kadr trenerskich Związku i założyć stosowne rejestry. Aktualizacja obecnego rejestru zostanie przeprowadzona razem z procesem wnioskowania o przedłużanie licencji trenerskich na rok 2021.
PZ Judo prosi wszystkich Trenerów i Instruktorów (Trenerów kl-3) aby zgodnie z dotychczas obowiązującymi terminami i zasadami potwierdzania opłat finansowych, złożyli na adres załączony wniosek w wersji elektronicznej i podpisany skan. Do wniosku zgodnie z podaną informacją należy załączyć skany dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i ostatnią kwalifikację trenerską oraz zdjęcie w formacie jpg.
Wszystkim trenerom, którzy wystąpią z w/w wnioskiem, wniosą opłatę licencyjną przedłużone zostaną licencje na 2021 rok. Po rejestracji kwalifikacji judo w ZRK wszyscy trenerzy spełniający warunki otrzymają certyfikaty potwierdzające posiadanie kwalifikacji na określonym poziomie PRK.
Jednocześnie informujemy, że chętnym (zarejestrowanym i licencjonowanym) trenerom umożliwimy udział w doszkoleniach pozwalających uzyskać wyższe klasy trenerskie, jeszcze przed zatwierdzeniem nowych zasad przez MKDNiS. Oddzielny komunikat opublikowany zostanie na początku roku 2021. Rejestr trenerów po opracowaniu zostanie opublikowany na stronie internetowej PZ Judo.
W zał.:
WNIOSEK O AKTUALIZACJĘ REJESTRU TRENERÓW I LICENCJĘ NA ROK 2021.
Z poważaniem,

Prezes Zarządu PZ Judo
Jacek Zawadka

Pełnomocnik Zarządu PZ Judo
Jacek Skubis