POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Informacja d/t spotkania Pełnomocnika Zarządu PZ Judo d/s Osób Niepełnosprawnych Tomasza Gadaj i Dyrektora Sportowego PZ Judo Adama Maj z trenerami ON w dn. 17.10.2020 w Elblągu

Szanowni Państwo,
Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że w dniu 17.10.2020 roku w Elblągu podczas Otwartych Mistrzostw Polski Osób z Niepełnosprawnościami w judo – XXII Elbląg Cup - odbyło
się spotkanie trenerów oraz przedstawicieli PZ Judo. Głównym tematem spotkania była chęć uregulowania systemu sportu osób z niepełnosprawnościami w judo. Podczas spotkania omawiano wiele obszarów dotyczących osób z niepełnosprawnościami uprawiających judo. Szereg zagadnień i tematów dotyczyła ogólnej struktury, regulaminów krajowych i międzynarodowych, organizacji i stowarzyszeń zajmujących się sportem dla osób z niepełnosprawnościami, szkoleń dla trenerów i sędziów.
Podsumowaniem dyskusji był wniosek, iż ogromny zakres działań jakie należy wykonać zarówno w obszarze sportu powszechnego jaki i wyczynowego celem usystematyzowania i uregulowania sportu dla osób z niepełnosprawnościami w judo wymaga powołania Zespołu ds. sportu osób z niepełnosprawnościami w judo w strukturach Polskiego Związku Judo.
W związku z powyższym, przedstawiciele klubów sportowych oraz przedstawiciele PZ Judo na spotkaniu w dniu 17.10.2020 roku podjęli decyzję o powołaniu Zespołu ds. sportu osób
z niepełnosprawnościami w judo
Koordynatorem Zespołu została wybrana p. Adriana Dadci-Smoliniec. Prezes i trenerka UKS Ada Judo Fun, olimpijka, złota medalistka Mistrzostw Europy, wielokrotna Mistrzyni Polski.
Jednocześnie ustalono, że koordynator Zespołu p. Adriana Dadci – Smoliniec poda cały skład Zespołu do dnia 15.11.2020 roku.

Dotychczasowa działalność i ogromne zaangażowanie klubów sportowych zajmujących
się sportem osób z niepełnosprawnościami w judo wymaga zbudowania struktury organizacyjnej,
by móc w sposób profesjonalny działać na terenie kraju jak i za granicą. Promocja sportu, komunikacja w strukturach krajowych i międzynarodowych, współzawodnictwo krajowe i międzynarodowe, infrastruktura, to wyzwania dla całego środowiska judo.

Z poważaniem,
Tomasz Gadaj (Pełnomocnik Zarządu PZ Judo d/s Osób Niepełnosprawnych)
Adam Maj (Dyrektor Sportowy PZ Judo)