POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Informacje dotyczące badań w COMS

Opieka medyczna dla zawodników KN w COMS.
Zapisy:
Zapisy zawodnika na badania w COMS dokonywane są tylko i wyłącznie przez PZ Judo.
W celu zgłoszenia zawodnika należy przesłać maila na adres: pzjudo@pzjudo z prośbą o wyznaczenie terminu badań (z zaznaczeniem w jakim terminie zawodnik będzie dostępny).
Zawodnicy którzy po raz pierwszy będą wykonywać badania proszeni są o podanie nr PESEL oraz miasta zamieszkania.
Zawodnicy poniżej 18 roku życia proszeni są o podanie dodatkowo imienia i nazwiska opiekuna prawnego oraz jego nr PESEL.
Przygotowanie do badania
Na wizytę należy przynieść ze sobą:
-wypełniony formularz badania podmiotowego,
-dokumentację medyczną dotyczącą przebytego leczenia po kontuzjach, poradach specjalistycznych lub informacje od lekarza
specjalisty prowadzącego aktualnie leczenie oraz wyniki badań zlecone do wykonania na poprzednich wizytach w COMS,
-próbkę porannego moczu w odpowiednim pojemniku (mocz oddajemy po podmyciu się ciepłą wodą ze środkowego strumienia),
-do badania krwi pacjent musi być na czczo.

Zawodnik do 16 roku życia zgłasza się z jednym z rodziców/opiekunem prawnym lub pełnoletnim opiekunem posiadającym pisemne upoważnienie rodziców.
Natomiast zawodnicy od 16 do 18 lat muszą przynieść kartę do badania podpisaną przez rodziców.

UWAGA!!!
Od 29 stycznia zmienia się miejsce wykonywania badań dla zawodników:
http://www.coms.pl/aktualnosci/uwaga-zmiana-miejsca-badan-zawodnikow-kad...

Strefa szkoleniowa: