POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Informacje dotyczące licencji PZ Judo w roku 2020 r. - Licencje klubowe, trenerskie i sędziowskie na 3 lata.

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że kwoty opłat w 2020 roku nie uległy zmianom, stawki są takie same jak w roku 2019. Walne zgromadzenie PZ Judo w czerwcu 2019 roku podczas kongresu sprawozdawczego uchwaliło możliwość wykupienia licencji klubowych, trenerskich oraz sędziowskich na okres 3 lat.
W celu uaktualnienia licencji trenerskich, sędziowskich, zawodniczych oraz klubowych należy przesłać drogą mailową na adres licencje@pzjudo.pl potwierdzenie dokonania opłaty (w formacie pdf). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktualizacji.
W celu uzyskania nowej licencji trenerskiej i zawodniczej należy przesłać drogą mailową komplet wymaganych dokumentów:
- Licencja zawodnicza - wniosek, zgoda rodziców/opiekunów na amatorskie uprawianie judo (w przypadku zawodników nieletnich), skan badań lekarskich oraz potwierdzenie dokonania opłaty (w formacie pdf). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wyrobiona licencja.
- Licencja trenerska - wniosek, zdjęcie w formacie jpg, potwierdzenie posiadanych uprawnień (trenerskich/instruktorskich) oraz potwierdzenie dokonania opłaty (w formacie pdf). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wyrobiona licencja.
- Licencja międzynarodowa M - wniosek klubu zagranicznego o wypożyczenie zawodnika wraz ze wskazaniem terminu zawodów lub okresu wypożyczenia, zgoda klubu macierzystego zawodnika na zmianę barw, zgoda zawodnika na na zmianę barw, potwierdzenie wpłaty w wysokości 300 USD (w formacie pdf).

Komplet dokumentów do wydania lub aktualizacji licencji należy przesłać w jednej wiadomości na adres e-mail: licencje@pzjudo.pl
Przesłanie dokumentów do wydania lub aktualizacji licencji w kilku wiadomościach lub na inny adres e-mail wydłuży czas oczekiwania na aktywację licencji.Automatyczne potwierdzenia przelewu ze strony banku bez informacji w tytule lub treści wiadomości dla jakiego podmiotu opłacana jest licencja nie będą rozpatrywane.

Czas oczekiwania na uaktywnienie licencji wynosi do dwóch dni roboczych (po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów zgodnie z powyższymi informacjami na: licencje@pzjudo.pl).

Procedura wyrobienia nowych licencji:
Przesłanie wymaganych dokumentów i potwierdzenia przelewu na adres e-mail: licencje@pzjudo.pl

Procedura aktualizacji licencji:
Przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: licencje@pzjudo.pl
W tytule przelewu, w treści wiadomości lub w tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktualizacji.

Regulacje dotyczące:
Zmiany barw klubowych
Wypożyczenia zawodników
Licencji sezonowej
Licencji dla zawodników zagranicznych
Znajdują się w Regulaminie Zmiany Barw Klubowych:
Regulamin

Strefa szkoleniowa: