POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Informacje dotyczące licencji w 2018 roku

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że kwoty opłat w 2018 roku nie uległy zmianom, stawki są takie same jak w roku 2017.
W celu uaktualnienia licencji trenerskich, sędziowskich, zawodniczych oraz klubowych należy przesłać drogą mailową na adres licencje@pzjudo.pl potwierdzenie dokonania opłaty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktualizacji.
W celu uzyskania nowej licencji trenerskiej i zawodniczej należy przesłać drogą mailową komplet wymaganych dokumentów:
- Licencja zawodnicza - wniosek, zgoda rodziców na amatorskie uprawianie judo, skan badań lekarskich oraz potwierdzenie dokonania opłaty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wyrobiona licencja.
- Licencja trenerska - wniosek, zdjęcie w formacie jpg, potwierdzenie posiadanych uprawnień (trenerskich/instruktorskich) oraz potwierdzenie dokonania opłaty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby, dla której ma zostać wyrobiona licencja.
- Licencja międzynarodowa M - wniosek klubu zagranicznego o wypożyczenie zawodnika wraz ze wskazaniem terminu zawodów lub okresu wypożyczenia, zgoda klubu macierzystego zawodnika na zmianę barw, zgoda zawodnika na na zmianę barw, potwierdzenie wpłaty w wysokości 300 USD.

Czas oczekiwania na uaktywnienie licencji wynosi do dwóch dni roboczych (po przesłaniu wszystkich wymaganych dokumentów na: licencje@pzjudo.pl).

Strefa szkoleniowa: