POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

JUDO IN SCHOOL - dodatkowe miejsca w programie

Polski Związek Judo ogłasza dodatkowy termin składania wniosków do prowadzenia programu "Judo in School" dla DWÓCH SZKÓŁ.

Nowe miejsca prowadzenia zajęć, w pierwszej kolejności otrzymają szkoły z regionów, w których program nie jest prowadzony.

Regiony z pierwszeństwem do udziału w programie:
1. Lubelskie
2. Lubuskie
3. Małopolskie
4. Podkarpackie
5. Wielkopolska
6. Zachodnio-pomorskie

Najważniejsze komponenty programu:

- szkoła uczestnicząca w programie zostanie wyposażona w maty do judo (maksymalnie do 144 m2), na zasadzie nieodpłatnego użyczenia na czas realizacji programu.
- szkoła otrzyma 50 judog dla dzieci ( na zasadzie nieodpłatnego użyczenia na czas udziału dzieci w programie).
- Polski Związek Judo ze środków przekazanych przez IJF pokryje w 2019 roku, w okresie 10 miesięcy od startu programu, wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia w szkole (maks. do równowartość 1000 USD brutto miesięcznie za prowadzenie 2 x 1 h godzin zajęć w tygodniu dla 2-4 grup łącznie nie mniej niż 50 osób ).

Jakie są wymagania dotyczące wyboru szkół do programu?

- Szkoła, w której liczba uczniów przekracza 500 osób.
- Szkoła w której dotychczas nie były prowadzone zajęcia judo w godzinach popołudniowych i dysponująca salą, gdzie można matę rozłożyć na stałe.
- Zajęcia prowadzić może klub - członek Polskiego Związku Judo oraz licencjonowany trener o dużym doświadczeniu w pracy z dziećmi.
- Zajęcia dla dzieci będą bezpłatne.
- Rekomendacja Okręgowego Związku Judo i akceptacja Zarządu Polskiego Związku Judo.
- Pisemne potwierdzenie Dyrektora Szkoły, o dotychczasowym braku zajęć Judo w szkole.

Po pół roku trwania programu w Polsce. Cieszy się on bardzo dużą popularnością! Bierze w nim udział ponad 700 uczestników, i liczba ta wciąż rośnie.

Polski Związek Judo uprzejmie prosi, w terminie do 15 marca 2019 , o wskazanie szkoły do udziału w programie.
W rekomendacji proszę podać dane szkoły wraz z krótkim opisem (lokalizacja, sala do judo, możliwości realizacji programu, pisemna zgoda dyrektora szkoły o chęci wzięcia udziału w projekcje JUDO IN SCHOOL). Proszę również o wskazanie klubu i trenera, do poprowadzenia zajęcia w Waszej szkole – proszę podać imię i nazwisko, klasę sportową oraz numer aktualnej licencji PZ Judo.

Kontakt z biurem PZ Judo, bądź koordynatorem projektu Piotrem Karolkowskim - p.karolkowski@pzjudo.pl