POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Karta ID - ważność karty do 31-12-2016 oraz wykaz danych do uzyskania licencji IJF

Poniżej, zamieszczamy wykaz osób posiadających karty ID International Judo Federation z datą ważności do 31-12-2016 r.

WYKAZ OSÓB

Informacje niezbędne do wyrobienia licencji IJF
Koszt licencji IJF to 47 Eur, równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego.

Załączniki: