POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Komunikat dla Okręgowych Związków Judo

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że realizując uchwałę Zarządu PZ Judo dot. przekazania do Okręgowych Związków Judo 50% opłat pozyskanych z rejestracji stopni szkoleniowych kyu w danym OZ Judo. Przekazane środki powinny być wykorzystane na działalność statutową OZ Judo.
Poniżej prezentujemy kwoty jakie zostaną wypłacone do Okręgowych Związków Judo w podziale na okręgi za lata 2019 - 2020:
1. Dolnośląski OZ Judo 4 405,00
2. OZ Judo Lublin 1 910,00
3. OZ Judo Łódź 1 580,00
4. Warszawsko-Mazowiecki OZ Judo 12 460,00
5. OZ Judo Opole 1 970,00
6. Podkarpacki OZ Judo 1 765,00
7. Podlaski OZ Judo 3 880,00
8. Pomorski OZ Judo 2 965,00
9. Śląski Związek Judo 12 280,00
10. Świętokrzyski OZJ 880,00
11. Okręgowy OZ Judo Poznań 2 887,50
12. Wielkopolski Związek Judo 2 887,50
13. OZ Judo Koszalin 510,00
14. OZ Judo w Olsztynie 2 470,00
15. Kujawsko-Pomorski Związek Judo 3 650,00
16. OZ Judo w Krakowie 3 590,00

Okręgowe Związki Judo otrzymały w dniu 29.03.2021 korespondencję w formie elektronicznej w przedmiotowej sprawie. Uprzejmie prosimy o przesyłanie stosownych not księgowych.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z biurem PZ Judo.