POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Komunikat Komisji Statutowej nr-1/2022

Szanowni Państwo,

W IMIENIU KOMISJI STATUTOWEJ (POWOŁANEJ UCHWAŁĄ NR 11 KONGRESU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
PZ JUDO w DNIU 18 GRUDNIA 2016 R.) PREZENTUJEMY PAŃSTWU KOLEJNY PROJEKT NOWEGO STATUTU PZ JUDO.

O tym czy potrzebny jest nowy statut pisaliśmy już wiele razy !
I znów nadchodzi ten moment - JAK NIE TERAZ, TO KIEDY ?
Po wielu próbach i poprawkach znowu mamy wybór - ODRZUCIĆ, CZY ZAAKCEPTOWAĆ ?
ALE JAK POPRZEDNIO, DZIŚ JEDNO JEST PEWNE – MUSIMY COŚ ZMIENIĆ !!!

Statut został napisany z myślą o JUDO, nie był pisany ani dla RZĄDZĄCYCH, ani dla OPOZYCJI. Zdajemy sobie sprawę, że nie Wszystkim pasuje wszystko, ale jak głosi stare porzekadło „jeszcze się taki nie urodził co by Wszystkim dogodził”.

Piszcie i na adres konsultacje@pzjudo.pl zgłaszajcie uwagi i poprawki,
SKREŚLAJCIE PARAGRAFY, DOPISUJCIE NOWE, NAPISZCIE NAWET NOWĄ WERSJĘ STATUTU,
wszystko poddamy pod głosowanie na KONGRESIE STATUTOWO SPRAWOZDAWCZYM 2022.

Poniżej terminarz planowanych działań poprzedzających zatwierdzenie statutu podczas
Kongresu Statutowo Sprawozdawczego w Warszawie w terminie 24.09.2022 roku.

Do 15.08.2022 Propozycje zmian i zgłoszenie wersji alternatywnych całego Statutu.
Do 31.08.2022 Opracowanie wersji końcowej do decyzji Kongresu S-S.
Do 10.09.2022 Opublikowanie wersji ostatecznej na stronie internetowej Związku.
Do 18.09.2022 Dostarczenie Statutu Delegatom na Kongres S-S wraz z innymi dokumentami.
Dn. 24.09.2022 Głosowanie projektu Statutu podczas Kongresu S-S.

Komisja Statutowa
PZ Judo
W-wa dn. 2022.07.21

W zał.:
Projekt statutu również w zakładce - Komisja Statutowa.