POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Komunikat w sprawie klubów – członków PZ Judo zalegających z opłatą składek

Polski Związek Judo wzywa kluby wymienione na zamieszczonej poniżej liście do wpłacenia zaległych składek członkowskich w terminie do dnia 04.10.2017.
Zaległe składki należy wpłacać na rachunek Polskiego Związku Judo:
89 1090 2011 0000 0001 3384 2107 z adnotacją na przelewie – składki członkowskie.
Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres mailowy związku – pzjudo@pzjudo.pl

Jednocześnie informujemy, że niewpłacenie zaległych składek w określonym wyżej terminie może spowodować wykluczenie klubu z listy członków PZ Judo w oparciu o § 16 ust. 1 punkt 2b Statutu PZ Judo.