POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Komunikat w sprawie uczestnictwa w Kongresie Sprawozdawczym PZ Judo

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy, że ze względu na obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków przeprowadzenia Kongresu (min. 2,5 m2 na 1 uczestnika) określonych przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, delegaci – kluby są zobowiązani do mailowego potwierdzenie uczestnictwa w Kongresie do dnia 10.09.2020r.
Dla wspólnego bezpieczeństwa uprzejmie prosimy o potwierdzanie obecności na Kongresie Sprawozdawczym PZ Judo według instrukcji zamieszczonej w komunikacie: http://web.pzjudo.pl/sites/default/files/zalaczniki/2020/komunikat_w_spr...
W razie pytań zapraszamy do kontaktu 22 646 39 20 lub 530 546 520

W związku z sygnałami dotyczącymi trudności z uzyskaniem przez członków PZ Judo wyciągu (wypisu) z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, informujemy, że delegaci na Sprawozdawczy Kongres PZ Judo, który odbędzie się w dniu 20.09.2020 r. w Warszawie, mogą przedstawić również najbardziej aktualny, jaki posiadają wyciąg (wypis z rejestru) wraz z oświadczeniem, o aktualnym składzie zarządu klubu. Posiadanie w/w dokumentów wraz z dokumentem zgłoszenia delegata będzie stanowiło podstawę do weryfikacji delegata.

Poniżej wzór/przykład oświadczenia (można je wpisać na kopi wypisu z rejestru lub jako odrębny dokument)
Oświadczamy, że dane Klubu ………………………………… zawarte w przedstawionym wyciągu/wypisie
z ewidencji UKS/Klubów sportowych są aktualne na dzień 20.09.2020, a osoby wskazane w powyższym dokumencie były upoważnione do podejmowania decyzji w imieniu Klubu.
Podpisy (zgodnie z reprezentacją Klubu)