POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Konsultacja projektu "Statutu PZ Judo 2021"

Szanowni Państwo !
Komisja Statutowa powołana uchwałą nr. 15 na Kongresie Sprawozdawczo Wyborczym dn. 18.12.2016 r. w składzie: Skubis Jacek, Grochowski Dariusz, Macioszczyk Krystyna, Wołowicz Jarosław, Falkiewicz Andrzej, realizując uchwały Kongresów PZ Judo (Sprawozdawczo Wyborczego 2016 r. i Sprawozdawczego 2017 r.) w załączeniu przedstawia do dalszej konsultacji kolejną wersję projektu „Statut PZ Judo 2021” (wersja z dn. 22.03.2021).

Prezentowana wersja uwzględnia przesłane uwagi (konsultacje dotychczasowe), oraz poprawki wynikłe z konsultacji z Departamentem Prawnym Ministerstwa Sportu. Zgodność zapisów projektu statutu z obowiązującymi przepisami potwierdził Departament Prawny MS pismem z dnia 8 września 2017 r. i pismem kolejnym dn. 26.02.2021(ostatnia opinia w załączeniu do projektu).
Komisja ponownie prosi o zgłaszanie uwag i propozycji ewentualnych zmian w konkretnych artykułach projektu. Uwagi prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@pzjudo.pl lub członkom Komisji Statutowej. Wszystkie uwagi i propozycję zostaną przeanalizowane i przedstawione pod obrady Kongresu.

Informujemy, że rozważane jest poddanie statutu pod głosowanie Członków podczas najbliższego Kongresu Sprawozdawczego (tj. przemianowanie go na Kongres Sprawozdawczo Statutowy) lub podczas Nadzwyczajnego Kongresu Statutowego. Dokładny termin Kongresu podany zostanie natychmiast jak tylko pozwoli na to likwidacja dotychczasowych obostrzeń i zakazów wynikłych ze stanu pandemii.

Uwaga:
W zał. projekt Statutu PZ Judo 2021 (wersja z 22.03.2021r.).
Z upoważnienia KS:
Przewodniczący
Komisji Statutowej
Jacek Skubis