POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Lista klubów do wykreślenia z członkostwa w PZ Judo - aktualizacja na dzień 05.03.2019

Szanowni Państwo,
Zgodnie z §16 pkt. 2b Statutu Polskiego Związku Judo uprzejmie informujemy, że zamieszczona poniżej lista klubów zalegających z opłatą za składkę członkowską zostanie przedstawiona Zarządowi PZ Judo w dniu 20.02.2019r. celem podjęcia uchwały dotyczącej skreślania z listy członków PZ Judo.

Załączniki: