POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

AKTUALIZACJA-Lista klubów do wykreślenia z członkostwa w PZ Judo-aktualizacja na dzień 20.06.2020r

Szanowni Państwo,
Zgodnie z §16 pkt. 2b Statutu Polskiego Związku Judo uprzejmie informujemy, że zamieszczona poniżej lista klubów zalegających z opłatą za składkę członkowską zostanie przedstawiona Zarządowi PZ Judo w dniu 20.06.2020r. celem podjęcia uchwały dotyczącej skreślania z listy członków PZ Judo.