POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Lista klubów wykreślonych z członkostwa w PZ Judo zgodnie z uchwałą z dnia 27.03.2019

Szanowni Państwo,
zgodnie z §16 ppkt. 2b Statutu Polskiego Związku Judo uprzejmie informujemy, że zamieszczone w załączniku kluby będące członkami PZ Judo w następstwie uchwały nr 12/2019 z dnia 27.03.2019 roku zostały wykreślone z listy członków Polskiego Związku Judo.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z § 16 pkt. 2 Statutu Polskiego Związku Judo "Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje odwołanie do Kongresu PZ Judo co najmniej 14 dni przed terminem Kongresu. Decyzja Kongresu jest ostateczna".

Najbliższy Kongres Sprawozdawczy zgodnie z uchwałą 10/2019 z dnia 27.03.2019 odbędzie się w dniu 09.06.2019.