POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Lista zabronionych substancji i metod na 2019 rok.

Nowa lista substancji zabronionych obowiązująca od dnia 1 stycznia 2019 r.

Międzynarodowy Standard Listy Substancji i Metod Zabronionych jest jednym z podstawowych elementów Światowego Programu Antydopingowego. Lista Substancji i Metod Zabronionych jest aktualizowana co roku przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Standard określa grupy substancji i metod zabronionych na zawodach, poza zawodami, jak również substancje zabronione w określonych dyscyplinach sportu. Lista ma charakter bezwzględnie obowiązujący.