POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Listy osób zgłoszonych do uczestnictwa w zgrupowaniu w Szczyrku 1-8.12.2020 r. KN Seniorów oraz KN U23

Informację na temat udziału (potwierdzenie lub rezygnację) należy przesłać do dnia 24.11.2020 r. do godz. 12:00 na adresy mailowe: judo-mirek@wp.pl oraz szkolenie@pzjudo.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zgrupowania:

1. Aby uczestniczyć w zgrupowaniu należy w dniu przyjazdu przedstawić negatywny wynik testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 (test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zgrupowania). Na zgrupowanie należy zgłosić się w dniu 1 grudnia, w godz. 16-18 z odpowiednimi dokumentami do Mikołaja Trześniewskiego (adres COS Zakopane: ul. Bronisława Czecha 1).

Wyniki badań proszę przesłać na: medycyna@pzjudo.pl

Badanie na koszt PZ Judo:
Zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe po przesłaniu faktury na pzjudo@pzjudo.pl
Faktura musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko osoby badanej.

2. Uczestnicy dojeżdżają własnym transportem (samochód) - rozliczenie kosztów dojazdu nastąpi na podstawie ewidencji przebiegu.

3. Zawodnicy przez cały czas konsultacji nie opuszczają terenu COS-u.

4. Przyjazd i zakończenie akcji dla wszystkich zawodników odbywa się o wyznaczonej godzinie powołania i nie ma możliwości zmiany terminów uczestnictwa w konsultacji.

6. Zawodnicy zgłaszający złe samopoczucie są niezwłocznie odsyłani do miejsca zamieszkania swoim autem w celu izolacji i leczenia.

7. Wszyscy uczestnicy stosują się do zasad bezpieczeństwa, osoby łamiące zasady będą niezwłocznie wydalane z akcji na własny koszt.

Załączniki: 
Strefa szkoleniowa: