POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Listy osób zgłoszonych do uczestnictwa w zgrupowaniu w Zakopanem 17-31.03.2021 r. KN Seniorów oraz KN U23

Informację na temat udziału (potwierdzenie lub rezygnację) należy przesłać do 08.03.2021 r. do godz. 16:00 na adresy mailowe: judo-mirek@wp.pl oraz szkolenie@pzjudo.pl

Zawodnicy, którzy nie przeszli COVID-19 proszeni są o wykonanie testu antygenowego przed rozpoczęciem zgrupowania. W dniu przyjazdu należy przedstawić negatywny wynik testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 (test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zgrupowania, koszt testu to ok. 90 - 150 pln, proszę zwrócić uwagę, że jest to test antygenowy, a NIE test RT-PCR!). Ozdrowieńcy i osoby zaszczepione nie muszą wykonywać testu.

Badanie na koszt PZ Judo, Zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe po przesłaniu faktury na szkolenie@pzjudo.pl (proszę pamiętać, aby fakturę pobrać na dane Polskiego Związku Judo).

Faktura musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko osoby badanej.

Po otrzymaniu wyniku testu, należy bezzwłocznie go przesłać na adres e-mail: medycyna@pzjudo.pl

Proszę pamiętać, że każdy Zawodnik uczestniczący w zgrupowaniu szkoleniowym musi posiadać ważne badania lekarskie oraz aktywną licencję zawodniczą.

Załączniki: 
Strefa szkoleniowa: