POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Listy osób zgłoszonych do uczestnictwa w zgrupowaniu w Zakopanem 18-30.01.2021 r. KN Seniorów oraz KN U23

Informację na temat udziału (potwierdzenie lub rezygnację) należy przesłać do 07.01.2021 r. do godz. 12:00 na adresy mailowe: judo-mirek@wp.pl oraz szkolenie@pzjudo.pl

Dodatkowe informacje dotyczące zgrupowania:

1. Aby uczestniczyć w zgrupowaniu należy w dniu przyjazdu przedstawić negatywny wynik testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 (test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zgrupowania). Na zgrupowanie należy zgłosić się w dniu 18 stycznia, w godz. 17-18 z odpowiednimi dokumentami do Mikołaja Trześniewskiego.
Adres: ul. Bronisława Czecha 1, 34-500 Zakopane

Wyniki badań przed rozpoczęciem zgrupowania proszę przesłać na: medycyna@pzjudo.pl

Badanie wykonujecie Państwo na koszt PZ Judo:
Zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe po przesłaniu faktury na pzjudo@pzjudo.pl
Faktura musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko osoby badanej.

2. Należy posiadać aktualne badania lekarskie wykonane w COMS.

3. Należy posiadać opłaconą licencję zawodniczą na rok 2021.
Klub zawodnika - opłaconą licencję klubową na rok 2021.

4. Przyjazd i zakończenie akcji dla wszystkich zawodników odbywa się o wyznaczonej godzinie powołania i nie ma możliwości zmiany terminów uczestnictwa w zgrupowaniu. Zgrupowanie kończy się 30 stycznia.

Strefa szkoleniowa: