POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Nowi trenerzy Kadr Narodowych Judo

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Judo 27 kwietnia zostali wyłonieni na drodze konkursu Trenerzy Kadr Narodowych. Poza decyzjami personalnymi Zarząd zajął się podsumowaniem zakończonych w niedzielę Mistrzostw Europy Seniorek i Seniorów.

Nowo powołani Trenerzy Kadr Narodowych:
Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Judo: Jarosław Wołowicz
Trener Kadry Narodowej Seniorów: Zbigniew Pacholczyk oraz asystent Trenera Kadry Narodowej Seniorów: Paweł Zagrodnik
Trener Kadry Narodowej Seniorek: Marian Tałaj oraz asystent Trenera Kadry Narodowej Seniorek: Łukasz Błach
Koordynator Grup Młodzieżowych: Mirosław Błachnio

Na tym etapie postępowania konkursowego nie zostali wybrani trenerzy Kadry Narodowej Juniorów i Juniorek. Zarząd uznał, że konieczne są dalsze konsultacje i analizy związane z długoterminowymi celami sportowymi. Pełniącym obowiązki trenera Kadry Juniorów pozostaje Jacek Kowalski, w ścisłej współpracy z Mirosławem Błachnio.
Na dzisiejszym Zarządzie zostało powołane nowe stanowisko Koordynatora Kadr Grup Młodzieżowych, którego jednym z zadań jest stworzenie systemu przepływu informacji szkoleniowych między poszczególnymi grupami wiekowymi. Nowy zespół szkoleniowy rozpocznie pracę już 4 maja.

Znacząca część dyskusji podczas posiedzenia Zarządu dotyczyła poziomu przygotowań Kadry Seniorów do tak ważnej imprezy jakim były Mistrzostwa Europy. Ocena była jednoznacznie negatywna. Zabrakło zrównoważenia między młodością a doświadczeniem wśród powołanych zawodników. Natomiast ze strony Związku zabrakło systemu weryfikacji poziomu zaangażowania jak i podejścia, zarówno zawodników jak i sztabu szkoleniowego.

Wszystkie uchwalone zmiany mają prowadzić do sukcesu sportowego w poszczególnych kategoriach wiekowych. Na zakończonych Mistrzostwach Europy, polska reprezentacja zdobyła jeden srebrny medal drużynowy, natomiast w konkurencjach indywidualnych dwa 5. miejsca. Taki wynik nie był satysfakcjonujący zarówno dla miłośników judo jak i dla ponad 5 tyś. kibiców, którzy przyszli na warszawski Torwar.

Sama organizacja Mistrzostw Europy okazała się sukcesem. Europejska Unia Judo zaliczyła warszawskie Mistrzostwa do jednych z najlepszych imprez ostatnich 20 lat. EJU rozpoczęło już rozmowy z Polski Związkiem Judo na temat organizacji w Polsce Mistrzostw Europy Juniorów.