POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Nowi trenerzy Kadry Narodowej Juniorów i Juniorek

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Judo 31 maja zostali wyłonieni Trenerzy Kadry Narodowej Juniorów i Juniorek.

Na zebraniu zarząd Pzjudo przyjął uchwałę, powołującą w trybie konkursowym Jacka Kowalskiego na Trenera Kadry Narodowej Juniorek. Pozostali kandydaci zgłoszeni na stanowisko Trenera Kadry Narodowej Juniorów i Juniorek nie otrzymali rekomendacji zarządu. W drodze kolejnej uchwały zarząd powołał na wniosek działu szkolenia na stanowisko trenera kadry narodowej w trybie pozakonkursowym Marka Kręcielewskiego
Na posiedzeniu Koordynator Grup Młodzieżowych zajął stanowisko w sprawie Jacka Kowalskiego oraz wybranego przez dział szkoleniowy kandydata na Trenera Kadry Narodowej Juniorów Marka Kręcielewskiego. „Jacek Kowalski radzi sobie bardzo dobrze, będąc pełniącym obowiązki Trenerem Kadry Juniorek. Spełnia tym samym nasze oczekiwania, dlatego rekomendujemy jego osobę na stanowiska Trenera Kadry Narodowej Juniorek. Po selekcji oraz rozmowach z wieloma trenerami, na współpracę z nami w roli Trenera Kadry Narodowej Juniorów zdecydował się Marek Kręcielewski ”