POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Opłaty 2017

Informacje dotyczące licencji w 2017 r.

Zarząd Polskiego Zwiazku Judo nie może dokonać zmian kwot opłat licencyjnych zgodnie z zapisem w statucie Polskiego Zwiazku Judo jest to w gestii kongresu PZ JUDO par. 23 pkt 6.
Regulacja wysokości opłat za licencje na rok 2018 zostanie przedłożona do uchwalenia przez Kongres PZJudo .
Zarząd zmniejszył opłatę za wydanie certyfikatu i rejestrację za egzamin na stopnie kyu.
W załącznikach tabela opłat. Uwaga przypominamy że obowiązek ubezpieczenia zawodników od NNW leży po stronie klubów. Polski Związek Judo ubezpiecza tylko członków kadry narodowej.