POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Podział kompetencji i obowiązków wobec członków zarządu kadencja 2021-2024.

Zarząd Polskiego Związku Judo podjął uchwałę w sprawie podziału kompetencji i obowiązków wobec członków zarządu kadencja 2021-2024.

Kompetencje zostaję podzielone w następujący sposób:

1) Prezes Zarządu – Jacek Zawadka -
* koordynator pracy zarządu i biura PZ Judo
2) Wiceprezes– Juliusz Kowalczyk –
* przedstawiciel zarządu PZ Judo w Regionie Południowym
*działania w zakresie spraw szkoleniowych i organizacyjnych kadr seniorskich i młodzieżowych.
*organizacja turnieju PEJM w Szczyrku .
*udział w zespole nadzorującym kontynuowania realizacji wdrażania wysokiej jakości przeprowadzania turniej w Polsce
3) Wiceprezes– Józef Jopek –
* przedstawiciel zarządu PZ Judo w Regionie Zachodnim
* nadzór i kontrola realizacji zadań szkoleniowych
* pełnomocnik ds. kontaktu z ACSS, Wojskiem i Policją
* organizacja turnieju PEJ w Poznaniu
4) Sekretarz Zarządu– Marian Lewandowski –
* przedstawiciel zarządu w Regionie Północnym
* kontrola realizacji uchwał zarządu
* udział w pracach zespołu ds. OZJ
* nadzór nad kadrami wojewódzkimi
* udział w zespole tworzącym polski system szkolenia
* udział w pracach zespołu ds. edukacji
5) Członek Zarządu- Cezary Borzęcki –
*organizacja EO seniorów w Warszawie i imprez mistrzowskich w Polsce
*kontrola pracy pionu sędziowskiego
* nadzór nad organizacja zawodów w Polsce.
* udział w zespole tworzącym polski system szkolenia
* udział w pracach zespołu ds. edukacji
6) Członek Zarządu – Jacek Biernat –
* przedstawiciel zarządu PZ Judo w Regionie Środkowo- Wschodnim
* koordynacja wspólnego szkolenia SMS i kadr wojewódzkich z założeniami sztabu szkoleniowego PZ Judo
7) Członek Zarządu – Tomasz Gadaj –
* pełnomocnik zarządu ds. niepełnosprawności w judo
8) Członek Zarządu – Robert Taraszkiewicz –
* przedstawiciel zarządu ds. judo kata, weterani, amatorzy
9) Członek Zarządu – Piotr Pułkośnik –
* pełnomocnik zarządu ds. kontaktu z klubami z małych miejscowości
* udział w pracach zespołu ds. OZJ
10) Członek Zarządu – Mariusz Groński –
* organizacja PEJ w Poznaniu.
* udział w pracach zespołu ds. OZJ
* Popularyzacja sportu judo poprzez działania w okręgach