POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Polskie Przepisy Antydopingowe

Polskie przepisy antydopingowe zawierają zasadnicze regulacje dotyczące: definicji dopingu, zarządzania badaniami antydopingowymi, systemów służących do zbierania informacji o miejscu i czasie pobytu zawodników, sankcji za stosowanie dopingu, oraz antydopingowych postępowań dyscyplinarnych. Za dokument wzorcowy służący do opracowania polskich przepisów antydopingowych posłużył Światowy Kodeks Antydopingowy. Większość jego przepisów została przeniesiona do poslkich przepisów antydopingowych, co stanowiło warunek postawiony przez Światową Agencję Antydopingową WADA. Celami dla jakich rozpoczęto proces opracowania i implementacji polskiej wersji kodeksu jest zharmonizowanie i ujednolicenie regulacji antydopingowych obowiązujących w Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie i Polskich Związkach Sportowych, oraz osiągnięcie pełnej zgodności ze Światowym Programem Antydopingowym.