POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Powołania na European Open w Warszawie 24-27.02.2022 r.

Potwierdzenie udziału w akcji szkoleniowej (dotyczy także zawodników rezerwowych) należy przesłać do dn. 11.02.2022 do godziny 12.00 na adresy mailowe: szkolenie@pzjudo.pl oraz judomarek@gmail.com (KN Seniorów, U23 Mężczyzn i Juniorów), jackow69@wp.pl (KN Juniorek); p.zagrodnik@pzjudo.pl (KN Seniorek i U23 Kobiet).

Trenerzy zawodniczek, które nie zostały powołane mogą wystąpić o rekomendację Trenera Kadry Narodowej Seniorek do udziału w turnieju (mailem na p.zagrodnik@pzjudo.pl oraz jackow69@wp.pl ).

Trenerzy zawodników, którzy nie zostali powołani mogą wystąpić o rekomendację Trenera Kadry Narodowej do udziału w turnieju (mailem na rashadjudo@gmail.com oraz judomarek@gmail.com). Warunkiem uzyskania rekomendacji jest udział w zgrupowaniach/konsultacjach Kadry Narodowej Seniorów. W dniach 14-20.02.2022 w Zakopanem odbędzie się zgrupowanie KN Seniorów, w którym można będzie uczestniczyć na koszt własny (zgłoszenie udziału w zgrupowaniu proszę przesłać na adres szkolenie@pzjudo.pl. Zakwaterowanie we własnym zakresie). Udział w zgrupowaniu nie gwarantuje uzyskania rekomendacji do udziału w EO Warszawa.

Zawodnicy startujący w sobotę (26.02) muszą zakwaterować się w hotelu Atos (Mangalia 1, 02-758 Warszawa) w czwartek (24.02), w godzinach 14:00- 16:00
Zawodnicy startujący w niedzielę (27.02) muszą zakwaterować się w hotelu Atos (Mangalia 1, 02-758 Warszawa) w piątek (25.02), w godzinach 14:00- 16:00

W związku z koniecznością wykonania testów (logistyką), nie będzie odstępstw od powyższych terminów.
Osoby, które nie dotrzymają wymaganych terminów nie zostaną dopuszczone do udziału w wydarzeniu.

1. Wymogi do spełnienia przed przyjazdem:

Zawody zostaną zorganizowane zgodnie z przepisami mającymi na celu zminimalizowanie ryzyka związanego z COVID-19 - na zasadzie tzw. "Bańki".

Osoby w PEŁNI zaszczepione lub ozdrowieńcy (po przebytej chorobie Covid-19 w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed zawodami) muszą przesłać mailem oraz mieć ze sobą wchodząc do "bańki":
- Certyfikat szczepienia i/lub ozdrowienia (należy przesłać do 20 lutego na: medycyna@pzjudo.pl)
- Liability Realease Waiver (należy przesłać do 20 lutego na: medycyna@pzjudo.pl)
- Negatywny wynik jednego (1) testu PCR (zaświadczenie w języku angielskim), nie starszy niż 72 godziny przed wejściem do bańki. (Wynik należy przesłać na: medycyna@pzjudo.pl niezwłocznie po otrzymaniu).

Osoba jest uważana za w pełni zaszczepioną lub równoważną do w pełni zaszczepionej, jeśli:
- otrzymała 2 dawki (lub 1 dawkę szczepionki Jonson&Jonson)
- otrzymała 3 dawki (w dowolnej kombinacji szczepionek)
- był zakażona w ciągu ostatnich 6 miesięcy (do dnia zawodów*)
- był zakażona w ciągu ostatnich 6 miesięcy i otrzymała 1 dawkę
- otrzymała 1 dawkę, a następnie zaraziła się w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Akceptowane są wszystkie typy szczepionek (nie tylko zatwierdzone przez EMA).
Ważność ochrony wynosi 1 rok od ostatniego otrzymanego zastrzyku, może ulec zmianie zgodnie z zaleceniami WHO.
*Certyfikaty ozdrowienia są ważne tylko przez 6 miesięcy od daty pozytywnego testu.

Osoby niezaszczepione muszą przesłać mailem oraz mieć ze sobą wchodząc do "bańki"
- Liability Realease Waiver (należy przesłać do 20 lutego na: medycyna@pzjudo.pl)
- Negatywne wyniki dwóch (2) testów PCR (zaświadczenie w języku angielskim). Test PCR wykonane maksymalnie osiem (8) dni przed wejściem do bańki i wykonane w odstępie co najmniej (minimum) 48 godzin (może być więcej niż 48 godzin). Wyniki zaraz otrzymaniu należy przesłać na: medycyna@pzjudo.pl

W okresie wykonywania testów należy pozostać w izolacji i jak najbardziej ograniczyć kontakt z innymi ludźmi.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów nie należy wyruszać w podróż (nawet przy dwóch negatywnych testach PCR).

2. Po przyjeździe do hotelu:

Należy mieć ze sobą wysłane odpowiednio wcześniej na medycyna@pzjudo.pl dokumenty:
- IJF Liability Release Waiver, który jest wgrany na my.ijf.org raz i jest ważny przez cały rok
2022. Dokument ten można znaleźć pod linkiem: https://www.ijf.org/covid19/2663 oraz na stronie głównej EJU dla każdego wydarzenia.
- Testy PCR, Certyfikat Szczepień/Certyfikat ozdrowienia, Zwolnienie z Odpowiedzialności - Liability

Przyjazd do hotelu dla zawodniczek z kategorii 48,52,57,63 oraz zawodników z kategorii 60,66,73 musi nastąpić w godzinach 14:00- 16:00 w czwartek 24.02.
Przyjazd do hotelu dla zawodniczek z kategorii 70,78,+78 oraz zawodników z kategorii 81,90,100,+100 musi nastąpić w godzinach 14:00- 16:00 w piątek 25.02.
Bezpośrednio po przyjeździe do hotelu Atos zostanie wykonany test PCR. Do czasu otrzymania wyników testu wszyscy uczestnicy muszą pozostać w swoich pokojach hotelowych, w których zapewniona będzie woda i ewentualne płatne posiłki do czasu otrzymania wyników testu.
Po wejściu do "bańki" uczestnicy nie będą mogli opuszczać hotelu/hali. Transport na halę tylko i wyłącznie autokarami organizatora. Nie ma możliwości przejazdu transportem publicznym lub prywatnym. W związku z brakiem sklepu na terenie hotelu należy zaopatrzyć się w potrzebne produkty przed wejściem do "bańki"

3. Wymagane dokumenty zgodnie z komunikatem:

- Certyfikat szczepienia i/lub ozdrowienia (należy przesłać do 20 lutego na: medycyna@pzjudo.pl)
- Liability Realease Waiver (należy przesłać do 20 lutego na: medycyna@pzjudo.pl)
- Wyniki testów PCR (niezwłocznie po otrzymaniu należy przesłać na: medycyna@pzjudo.pl)
Wszystkie dokumenty muszą przez PZ Judo zostać wgrane na platformę my.ijf.org z odpowiednim wyprzedzeniem. Osoby, które nie prześlą wszystkich dokumentów na medycyna@pzjudo.pl nie zostaną dopuszczone do zawodów.

Strefa szkoleniowa: