POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Powołania na Mistrzostwa Świata- uzasadnienie braku powołania Macieja Sarnackiego.

W związku z wątpliwościami jakie pojawiły się w sprawie niepowołania Macieja Sarnackiego do składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata, które odbędą się w dniach 25.08 - 01.09.2019 w Tokio Zarząd PZ Judo wyjaśnia, że wszelkie decyzje w tej sprawie zostały podjęte zgodnie z przyjętymi w grudniu 2018 roku zasadami kwalifikacji do startu w zawodach mistrzowskich.
Kryteria i zasady kwalifikacji zawodniczek i zawodników PZ Judo do startu w imprezie głównej w roku 2019

Kryterium wynikowe - MŚ 2018 miejsce 1-7; ME 2019 miejsce 1-5; Masters 2018 kwalifikacja; Grand Slam medal lub 2x miejsce 5-7; Grand Prix miejsce 1-2, lub 2 x miejsce 3-5; Continental Open (CO) miejsce 1-3 x 2takie wyniki ; MŚ Juniorów miejsce 1-3 plus miejsce 1-3 w CO;
Zawodnik / zawodniczka kwalifikuje się do zawodów mistrzowskich gdy uzyska powyższe wyniki w zawodach oraz otrzyma rekomendację Trenera KN. Trener KN ma prawo złożyć rekomendację o zawodniczkę / zawodnika, który nie spełnił powyższych kryteriów.
Okres zdobycia minimum liczy się od terminu rozegrania ostatnich zawodów mistrzowskich, chyba, że zostały wskazane zawody, w których można zdobyć minimum kwalifikacyjne.
Maciej Sarnacki spełnił kryterium wynikowe w zawodach kwalifikacyjnych w 2018 roku
- 7 m Grand Slam Abu Dhabi 27.10 2018
- 3 m Grand Prix Haga 16.11. 2018
- udział w turnieju Masters w Guangzhou 15.12.2018

Zawodnik Maciej Sarnacki nie uzyskał rekomendacji trenera kadry narodowej seniorów Pana Mirosława Błachnio m.in z powodów:
- w 2019 roku nie bierze udziału w akcja szkoleniowych krajowych
- w roku 2019 jest widoczny spadek formy sportowej. Startował w 6 turniejach zaliczanych do kwalifikacji olimpijskich, w których uzyskał 5 miejsce w European Open w Warszawie, 7 miejsce w Igrzyskach Europejskich w Mińsku, 7 miejsce w Grand Prix w Zagrzebiu - wygrywając łącznie 5 walk.
- w bardzo istotnych campach międzynarodowych nie wywiązywał się z postawionych zadań szkoleniowych,
- w roku 2019 w ogóle nie startował w turniejach krajowych,
- spadek formy sportowej, przede wszystkim sposób przegrywania walk, który nie pasuje do zawodnika pretendującego do walki o medale w zawodach mistrzowskich.

Maciej Sarnacki w dotychczasowej karierze nie zdobył medalu w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata indywidualnie. Mimo to przez ostatnie lata był dość szczególnie traktowany przy realizacji zindywidualizowanych programów szkoleniowych (nawet specjalna grupa treningowa w 2018). Polski Związek Judo liczył na osiągnięcie znacznie lepszych wyników sportowych, nie kończących się jedynie na zdobyciu kwalifikacji do imprezy mistrzowskiej a na zdobyciu medalu. Obecna forma sportowa zawodnika daje małe szanse na uzyskanie dobrego wyniku w Mistrzostwach Świata w Tokio.

Maciej Sarnacki w przeszłości pokazywał na macie, że stać go na wygrywanie z liczącymi zawodnikami w tej kategorii wagowej na świecie. Przecież do niedawna należał do ścisłej czołówki rankingu światowego.
Polski Związek Judo dalej wiąże nadzieję na powrót zawodnika do wysokiej formy sportowej, która pozwoli na uzyskanie w maju 2020 ostatecznej kwalifikacji olimpijskiej i zdobycie medalu w Mistrzostwach Europy 2020 i Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020.

Skład reprezentacji seniorów na Mistrzostwa Świata w Tokio został zatwierdzony przez zarząd jednogłośnie w dniu 04.08.2019