POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Powołanie na zgrupowanie szkoleniowe w COS Zakopane, 14-20.02.2022, KN Sen. i U23 (Mężczyźni)

Potwierdzenie udziału w akcji szkoleniowej należy przesłać do dn. 11.02.2022 r. do godz. 12:00 na adresy mailowe:
szkolenie@pzjudo.pl oraz judomarek@gmail.com (Kadry Mężczyzn).

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodniczek, zawodników, trenerów i wszystkich innych osób
Polski Związek Judo wprowadza, od dnia 10.12.2021 następujące zasady udziału w zgrupowaniach szkoleniowych (szkolenie centralne):
1. W zgrupowaniach mogą uczestniczyć, bez konieczności wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV 2, osoby w pełni zaszczepione (dwoma dawkami lub jedną dawką jeśli przyjęta szczepionka wymagała tylko jednej dawki), ozdrowieńcy (choroba przebyta w okresie do 6 miesięcy przed datą przyjazdu na zgrupowanie).
Osoby nie spełniające podanych wyżej warunków mają obowiązek okazania w dniu przyjazdu na zgrupowanie zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu antygenowego. Test należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem na zgrupowanie. PZ Judo nie refunduje kosztów wykonania testu.

2. Wszystkie osoby powołane do udziału w akcjach szkoleniowych mają obowiązek przesłania na max. 48 godzin przed przyjazdem na akcję skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia COVID-19 (wg. załączonego wzoru). Oświadczenia prosimy przesyłać na adresy:
- szkolenie@pzjudo.pl - kadry seniorskie i U23
- szkoleniefrkf@pzjudo.pl – kadry juniorskie, juniorzy młodsi i SMS.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie zgrupowania jakichkolwiek objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem SARS – CoV 2 należy bezzwłocznie poinformować o tym sztab szkoleniowy.

Powyższe zasady dotyczą wszystkich uczestników akcji szkoleniowych, zarówno zawodniczki i zawodników jaki i trenerów, lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów.

Strefa szkoleniowa: