POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Powołanie na zgrupowanie szkoleniowe w COS Zakopane w lutym - KN Juniorzy Młodsi, Mały Wielki Polak, Zawodnicy Klubowi

Warunkiem uczestnictwa w zgrupowaniu jest, aby w dniu przyjazdu przedstawić negatywny wynik testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 (test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zgrupowania, koszt testu to ok.90 - 150 pln, proszę zwrócić uwagę, że jest to test antygenowy, a NIE test RT-PCR!).

Badanie na koszt PZ Judo, Zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe po przesłaniu faktury na szkoleniefrkf@pzjudo.pl (proszę pamiętać, aby fakturę pobrać na dane Polskiego Związku Judo). Zwroty dokonywane są w momencie wpłynięcia do biura pzjudo faktur od całej kadry będącej na zgrupowaniu.

Faktura musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko osoby badanej.

Po otrzymaniu wyniku testu, należy bezzwłocznie go przesłać na adres e-mail: szkoleniefrkf@pzjudo.pl (wraz z fakturą i podanym nr konta do zwrotu - jest to warunek do otrzymania zwrotu pieniędzy). Oryginały faktur proszę przekazać na zgrupowaniu Trenerowi Kadry Narodowej.

Zawodnicy Klubowi - Proszeni są tylko o przesłanie swojego wyniku. Opłata za wykonanie testu leży po stronie klubów.

Proszę pamiętać, że każdy Zawodnik uczestniczący w zgrupowaniu szkoleniowym musi posiadać ważne badania lekarskie oraz aktywną licencję zawodniczą.

Wszyscy niepełnoletni zawodnicy proszeni są o przekazanie Trenerowi Kadry Narodowej, podpisanej przez Rodziców zgody na udział w zgrupowaniu.

Strefa szkoleniowa: