POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Powołanie na zgrupowanie w Zakopanem 1-14.07.2021 r. KN Sen. oraz KN U23

Informację na temat udziału (potwierdzenie lub rezygnację) należy przesłać do 23.06.2021 r. do godz. 12:00 na adresy mailowe: judo-mirek@wp.pl oraz szkolenie@pzjudo.pl

W związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 zawodnicy, którzy nie przeszli COVID-19 proszeni są o wykonanie testu antygenowego przed rozpoczęciem zgrupowania. W dniu przyjazdu należy przedstawić negatywny wynik testu wykrywającego antygen SARS-CoV-2 (test należy wykonać nie wcześniej niż 24 godziny przed rozpoczęciem zgrupowania, koszt testu to ok.90 - 150 pln, proszę zwrócić uwagę, że jest to test antygenowy, a NIE test RT-PCR!).

Ozdrowieńcy (czyli osoby, które przechorowały Covid nie dawniej niż 6 miesięcy przed zgrupowaniem (koniec choroby lub kwarantanny) i mogą to udokumentować np. pozytywnym wynikiem wykonanego wtedy testu) nie muszą wykonywać testów przed zgrupowaniem, ale z następującym zastrzeżeniem - w przypadku gdy przed zgrupowaniem taka osoba miała lub ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych powinny po raz kolejny zrobić test PCR.

Wszystkie pozostałe osoby muszą przed zgrupowaniem zrobić test antygenowy (dotyczy również ozdrowieńców "starszych" niż 6 miesięcy).

Badanie na koszt PZ Judo, Zwrot poniesionych kosztów na konto bankowe po przesłaniu faktury oraz numeru konta do zwrotu na pzjudo@pzjudo.pl (proszę pamiętać, aby fakturę pobrać na dane Polskiego Związku Judo).

Faktura musi zawierać datę badania oraz imię i nazwisko osoby badanej. Prosimy o przesyłanie faktur maksymalnie do 7 dni po zakończeniu zgrupowania. Po tym czasie, faktury nie będą rozliczone.

Po otrzymaniu wyniku testu, należy bezzwłocznie go przesłać na adres e-mail: medycyna@pzjudo.pl

Zawodnicy Klubowi - Proszeni są tylko o przesłanie swojego wyniku na medycyna@pzjudo.pl. Opłata za wykonanie testu leży po stronie klubów.

Proszę pamiętać, że każdy Zawodnik uczestniczący w zgrupowaniu szkoleniowym musi posiadać ważne badania lekarskie oraz aktywną licencję zawodniczą.

Strefa szkoleniowa: