POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

PZ Judo ogłasza kurs na kwalifikację trenera PZ Judo klasy-3

Informujemy, że realizując przyjęty przez Zarząd PZ Judo projekt „EDUKACJA” i nowe nazewnictwo kwalifikacji trenerskich (uch. Zarządu z 25.05.2017 r.) rozpoczynamy realizację projektu w zakresie kształcenia trenerów. Pierwszy kurs na kwalifikację trenera kl-3 (dawny instruktor) zostanie zorganizowany przez Polski Związek Judo w terminie listopad 2018 – styczeń 2019 r. Wszystkie dane organizacyjne zawarte są w załączonym komunikacie oraz w zakładce EDUKACJA na stronie internetowej PZ Judo.

W najbliższym czasie opublikujemy zasady i wymagania dla podmiotów zewnętrznych zamierzających prowadzić szkolenia na kwalifikację trenera PZ Judo.

Jednocześnie informujemy wszystkich, że do dnia dzisiejszego do Związku nie wpłynęły żadne wnioski z prośbą o akceptację kursów przyznających kwalifikacje zgodnie z wspomnianą powyżej uchwałą Zarządu z dn. 25.08.2017 r.