POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego na dostawę sprzętu sportowego

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że w konkursie ofert na dostawę na dostawę
sprzętu sportowego dla kadr narodowych w kategorii wiekowej senior i młodzieżowiec wpłynęły 2 oferty.

Jedna oferta częściowa na dostawę toreb sportowych oraz jedna oferta kompleksowa na dostawę pełnego asortymentu sprzętu

sportowego wymienionego w zapytaniu ofertowym (w tym również toreb sportowych).

Wybrana zastała oferta złożona przez firmę IMS Anna Kurczyna 43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 87A.