POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Rusza program „Judo Czysty Sport”

Judo Czysty Sport

W dniu dzisiejszym odbyło się seminarium edukacyjne związane z programem „Judo Czysty Sport”. To pionierski program w polskim sporcie. Celem tej inicjatywy to edukacja związana ze zdrowym prowadzeniem swojej kariery sportowej oraz nauka związana z walką z dopingiem. „Judo czysty sport” jest autorską inicjatywą Jacka Zawadki, Prezesa Polskiego Związku Judo, który stawia na edukację w zakresie medycyny sportowej, fizjologii i dietetyki.

W pierwszym, inaugurującym spotkaniu wzięło udział ok. 60 zawodników i zawodniczek z 5 kadr szkoleniowych, które aktualnie przebywają na zgrupowaniu w Centralnym Ośrodku Sportu w Giżycku. Młodzi sportowcy mieli okazję spotkać się ze sztabem medycznym Polskiego Związku Judo kierowanym przez dr Radosława Górskiego. Wykład na temat walki z dopingiem w sporcie poprowadził dr Dariusz Błachnio, przedstawiciel Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. O swoich doświadczeniach opowiedział zgromadzonym sportowcom były zawodnik Adam Adamczyk, mistrz Europy, medalista mistrzostw świata, uczestnik Igrzysk Olimpijskich. Część merytoryczną zamknął panel prowadzony przez dietetyka Dawida Białowąsa.
Na zakończenie spotkania Prezes Jacek Zawadka odczytał list skierowany do zawodników i zawodniczek od Witolda Bańki, Ministra Sportu i Turystyki, który wspiera inicjatywę Polskiego Związku Judo w zakresie walki z dopingiem.

Program Judo Czysty Sport
Misją Polskiego Związku Judo w zakresie rozpoczęcia realizacji długoterminowego programu „Judo Czysty Sport” jest tworzenie jednoznacznych postaw całego środowiska judo „Nie dla dopingu” oraz budowanie przekazu, że judo jest wolne od zagrożeń dopingowych.

Planowane działania w ramach programu „Judo Czysty Sport
-Rozpoczęcie realizacji programu edukacyjnego w dziedzinie poszerzania wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie we współdziałaniu z Komisją do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Skierowanie programu do sportowców już uprawiających sport na poziomie wyczynowym oraz do dużych grup młodych zawodników judo, ich trenerów i rodziców. Chcemy objąć programem Kadry Narodowe we wszystkich grupach wiekowych oraz rozpocząć systematyczny kontakt edukacyjny z Kadrami Wojewódzkimi w judo. Panele edukacyjne przeprowadzone zostaną podczas akcji szkoleniowych PZ Judo w w/w grupach wiekowych.
-Wdrożenie programu edukacyjnego „Judo Czysty Sport” w placówkach Szkół Mistrzostwa Sportowego
-Korzystanie z możliwości Mobilnego Punktu Edukacyjnego podczas zawodów z kalendarza PZ Judo.
-Dołączenie i rozdysponowanie materiałów edukacyjnych i informacyjnych do licencji wydawanych przez PZ Judo;
-Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za przekaz edukacyjny kadrom szkoleniowym PZ Judo. Dołączenie do zespołu edukacyjnego lekarzy, fizjoterapeutów i dietetyków ze sztabu medycznego PZ Judo,
-Promowanie na stronie internetowej PZ Judo Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz wspólnych projektów z PZ Judo.
-Powiązanie regulaminów i procedur wewnętrznych PZ Judo z realizacją programu „Judo Czysty Sport”