POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

SEiZA System Ewidencji i Zarządzania Administracji PZ Judo

SEiZA System Ewidencji i Zarządzania Administracji Polskiego Związku Judo

Działający pod adresem http://seiza.pzjudo.pl elektroniczny system gromadzi i przetwarza dane, które będą użyteczne przy podejmowaniu decyzji, wspomagając procesy organizacji i zarządzania administracją PZ Judo.

Zadania SEiZA PZ Judo

 1. Uporządkowanie informacji o klubach i trenujących w nich zawodnikach.
 2. Przypisanie każdemu zgłoszonemu do SEiZA unikatowego numeru, który będzie wizualizowany w formie kodu kreskowego.
 3. Pokazanie historii osiągnięć sportowych.
 4. Pokazanie historii uzyskiwania stopni KYU i DAN.
 5. Pokazanie historii przynależności klubowej zawodnika.
 6. Pokazanie historii opieki trenerskiej w przekroju kariery zawodnika.

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentami zamieszczonymi poniżej i zapraszamy do rejestracji.

  *****************************************************************************************************************

  1. WSTĘP (PDF)

  2. ZASADY ZGŁASZANIA (PDF)

  3. ARKUSZ REJESTRACJI (PDF)

  4. ZGŁOSZENIE (druk w wersji aktywnej)

  5. OŚWIADCZENIE (PDF)

  6. LICENCJE W 2017 r. (PDF)

  Uchwałą Zarządu PZ Judo, podjętą w dniu 21 października 2016 r. Polski Związek Judo informuje o przywilejach wynikających z rejestracji do SEiZA w okresie weryfikacji.

 • Losowanie 50 szt. judogi spośród pierwszych 5 tys. zgłoszeń do SEiZA.
 • Przekazanie biletów wejściowych na ME 2017 w Warszawie dla 10 klubów z największą ilością osób zgłoszonych do SEiZA (niemniej, niż 50 biletów/klub).
 • Zniesienie opłat rejestracyjnych stopni KYU w okresie weryfikacji w celu dokonania aktualizacji wpisów w systemie ewidencji stopni szkoleniowych KYU (po tym okresie wszystkie egzaminy zgłaszane do PZ Judo, będą podlegać opłatom zgodnie z regulaminem stopni Komisji KYU i DAN).