POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR) Polskiego Związku Judo z działalności w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 (do 20.05.2019)