POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Tryb wprowadzania zgłoszeń do zawodów OOM.

Dział Szkolenia informuje, że zmianie ulega tryb wprowadzania zgłoszeń zawodniczek i zawodników do zawodów OOM.
Zawodniczki i zawodnicy posiadający kwalifikację do udziału w finałach OOM z eliminacji regionalnych lub z PP w Piasecznie, zostaną wprowadzeni przez admina systemu Judo Manager.
W razie uwag do wprowadzonych nazwisk / nazw klubów lub innych nieścisłości prosimy o informację na mail: zawody@pzjudo.pl .
W przypadku wycofania zawodniczki / zawodnika z udziału w finałach OOM prosimy o niezwłoczne przesłanie wiadomości na mail: zawody@pzjudo.pl
wysłaną przez trenera klubowego; umożliwi to przekazanie informacji o starcie zawodnikowi rezerwowemu.
Tryb zgłoszeń do zawodów mieszanych mixed-team województw nie ulega zmianie.