POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

UKEMI - szkoła bezpiecznego upadania - 2020

Szanowni Państwo,
W załączeniu przedstawiamy wykaz szkół zgłoszonych przez Kluby, wstępnie zakwalifikowanych do prowadzenia zajęć w programie UKEMI – szkoła bezpiecznego upadania w 2020 roku.
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
1. Posiadanie aktywnej licencji klubowej oraz aktywnej licencji trenera zgłoszonego do prowadzenia zajęć.
2. Przesłanie oryginału deklaracji uczestnictwa w programie (wraz ze wszystkimi wymaganymi pieczątkami i podpisami) do dnia 14.08.2020 – w przeciwnym razie miejsce zostanie przekazane klubowi znajdującemu się w rezerwie.
3. Złożenie 2 egzemplarzy umowy (porozumienie o współpracy) o prowadzenie zajęć (szkoła, klub).
4. Wpłata wkładu własnego – 1060 zł (2 grupy szkoleniowe) do dnia 14.08.2020
Santander Bank Polska SA nr konta: 69 1090 1043 0000 0001 3573 6850
5. Złożenie pisemnego oświadczenie o formie rozliczenia trenera prowadzącego zajęcia w terminie do 01.09.2020. W przypadku możliwości wystawienia faktury, krótka informacja pisemna na adres pzjudo@pzjudo.pl. W przypadku rozliczenia na podstawie umowy cywilnoprawnej – wypełnienie i odesłanie oświadczenia podatkowego (załącznik)