POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Ważne! komunikat ws udziału obcokrajowców w zawodach PZ Judo

Komunikat w sprawie zmiany w Uchwale 57/2022 dotyczącej zapisów w Regulaminie Sportowym dotyczącym startu obcokrajowców w zawodach z kalendarza PZ Judo

Regulamin Sportowy PZ Judo
punkt 1.3 podpunkt 1.3.1. c)
Prawo startu w zawodach indywidualnych i drużynowych wymienionych poniżej :
a. MP U23, DMP U23
b. MP U21, DMP U21
c. MP U18 – OOM, DMP U18
d. MP U16, DMP U16
e. MMM
f. PP (Puchar Polski)
mają zawodnicy
1. posiadający obywatelstwo polskie

2. nie posiadający obywatelstwa polskiego (zawodnik zagraniczny) i posiadający aktualną kartę pobytu w Polsce lub Kartę Polaka lub licencje IJF zezwalającą obcokrajowcowi na start w barwach Polski , na stałe zamieszkujący w Polsce i będący w danym roku kalendarzowym tylko i wyłącznie zawodnikiem klubu zrzeszonego w PZ Judo.

3. spełniający wymogi Regulaminu Sportowego PZ Judo punkt 1.3 podpunkt 1.3.1. a)

Wyjaśnienia / dodatkowe informacje
1.Regulamin Sportowy punkt 1.3 podpunkt 1.3.1. a) brzmi
Zawodnik reprezentujący klub polski, aby móc wystartować w zawodach z kalendarza imprez PZ Judo musi:

1. mieć aktywną licencję zawodniczą.

2. posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem, który musi okazać podczas ważenia oficjalnego.

3. posiadać minimalny stopień szkoleniowy, zarejestrowany w bazie PZ Judo, odpowiedni do grupy wiekowej w której odbywają się zawody.

4. mieć ważne badania sportowo-lekarskie.

Decyzja Zarządu:

Scany w/w dokumentów , potwierdzone za zgodność z orginałem ( Kartę Pobytu w Polsce lub Kartę Polaka lub certyfikat IJF ) - klub zgłaszający zawodnika w systemie ma obowiązek przesłać do biura PZ Judo w terminie jak termin zgłoszeń opisany w Regulaminie Sportowym PZ Judo. W przypadku Mistrzostw Polski Młodzików, które odbędą się w Kielcach 29-30 października 2022 roku w terminie do godz. 12.00 w dniu 27 października 2022 r.( czwartek ) pod rygorem wykreślenia zawodnika z listy zawodników zgłoszonych.