POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Wyjaśnienie na temat daty Kongresu Sprawozdawczego Polskiego Związku Judo

Zgodnie z ustawą o sporcie (art.9), związki sportowe są zobowiązane do zatwierdzenia przez Kongres Sprawozdawczy sprawozdania finansowego za rok ubiegły, zatwierdzonego uprzednio przez biegłego rewidenta. Natomiast zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie za rok 2016 powinno być zatwierdzone do 30 czerwca 2017.

Wybrana przez Komisję Rewizyjną kancelaria przygotuje opinię biegłego rewidenta do 12 czerwca 2017 roku. W związku z tym Zarząd wybierał datę kongresu między dwoma możliwymi terminami - 17 czerwca a 24 czerwca. Zarząd, pomimo tego że żadna z tych dat nie jest dobra, uznał że 24 czerwca, czyli pierwszy dzień wakacji, to dzień kiedy większość klubów rozpoczyna obozy szkoleniowe, a to spowoduje, że większość delegatów nie będzie mogła uczestniczyć w kongresie. W związku z tym podjęto decyzję o organizacji Kongresu Sprawozdawczego 17 czerwca 2017 roku.