POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Zasady opłacania szkoleniowych akcji zagranicznych

Uchwała 10/2020 Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 20.06.2020 w sprawie zatwierdzenia zasad opłacania szkoleniowych akcji zagranicznych:

Zasady finansowania przez PZ Judo uczestnictwa zawodników w zagranicznych akcjach szkoleniowych w okresie pandemii skonsultowanych i zatwierdzonych przez Zespół Metodyczny przy Instytucie Sportu-PIB

Zawodniczki i zawodnicy Kadry Narodowej aplikujący do uczestnictwa w akcjach zagranicznych na koszt PZ Judo powinni spełnić następujące warunki:

1. Aktywna współpraca ze Sztabem Szkoleniowym w celu dostarczania informacji na temat stanu swoich przygotowań podczas treningu w klubie i podczas akcji szkoleniowych KN (systematyczne i bieżące rejestrowanie realizacji programu treningowego, w tym obciążeń treningowych oraz samooceny psychofizycznej w interaktywnym arkuszu internetowym).
2. Uczestniczenie w krajowych akcjach szkoleniowych organizowanych przez PZ Judo.
3. Wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w zawodach międzynarodowych (dostępne na stronie internetowej PZ Judo).
4. Branie udziału w krajowych turniejach selekcyjnych wskazanych przez Sztab Szkoleniowy PZ Judo.
5. Posiadanie aktualnych badań lekarskich z COMS, licencji IJF, licencji klubowej oraz zawodniczej PZ Judo.