POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Zasady przeprowadzania akcji szkoleniowych organizowanych przez PZ Judo dotyczące działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

W związku z rosnącą liczbą zakażeń wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodniczek, zawodników, trenerów i wszystkich innych osób
Polski Związek Judo wprowadza, od dnia 10.12.2021 następujące zasady udziału w zgrupowaniach szkoleniowych (szkolenie centralne):
1. W zgrupowaniach mogą uczestniczyć, bez konieczności wykonywania testów na obecność wirusa SARS-CoV 2, osoby w pełni zaszczepione (dwoma dawkami lub jedną dawką jeśli przyjęta szczepionka wymagała tylko jednej dawki), ozdrowieńcy (choroba przebyta w okresie do 6 miesięcy przed datą przyjazdu na zgrupowanie).
Osoby nie spełniające podanych wyżej warunków mają obowiązek okazania w dniu przyjazdu na zgrupowanie zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik testu antygenowego. Test należy wykonać nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem na zgrupowanie. PZ Judo nie refunduje kosztów wykonania testu.

2. Wszystkie osoby powołane do udziału w akcjach szkoleniowych mają obowiązek przesłania na max. 48 godzin przed przyjazdem na akcję skanu wypełnionego i podpisanego oświadczenia COVID-19 (wg. załączonego wzoru). Oświadczenia prosimy przesyłać na adresy:
- szkolenie@pzjudo.pl - kadry seniorskie i U23
- szkoleniefrkf@pzjudo.pl – kadry juniorskie, juniorzy młodsi i SMS.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie zgrupowania jakichkolwiek objawów wskazujących na możliwość zakażenia wirusem SARS – CoV 2 należy bezzwłocznie poinformować o tym sztab szkoleniowy.

Powyższe zasady dotyczą wszystkich uczestników akcji szkoleniowych, zarówno zawodniczki i zawodników jaki i trenerów, lekarzy, psychologów i fizjoterapeutów.

Załączniki: 
Strefa szkoleniowa: