POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Styczeń 2017

IJF - zmiany limitów ilości osób startujących w Continental Open

Otrzymaliśmy informacje z Europejskiej Unii Judo od v-ce Prezydenta Michal Vachuna o zmianach przepisów dotyczących ograniczenia ilości osób uprawnionych do startu w zawodach Continental Open z limitu 4 osób w wadze z 1 kraju na nielimitowaną ilość.
W związku z tym ulega zmianie jedynie zapis dotyczący zasad kwalifikacji do European Judo Open Men 2017 w Katowicach i Pradze:
Liczba zawodników kwalifikujących się do zawodów w Katowicach – 4 - uczestnictwo na koszt PZ Judo
na

Informacje dotyczące wykupienia kart IJF

Uprzejmie informujemy, że kluby które zgłoszą chęć wykupienia licencji międzynarodowych IJF dla swoich zawodników i trenerów zobowiązane będą do wpłaty na konto PZ Judo odpowiednio kwoty: równowartość 47 Euro za każdą z osób przy grupie większej niż 1 osoba lub 55 Euro za jedną osobę w przeliczeniu na PLN w oparciu o średni kurs NBP z dnia poprzedniego.
Po dokonaniu wpłaty należy przesłać potwierdzenie dokonania płatności na adres: pzjudo@pzjudo.pl
Po zaksięgowaniu kwoty klub otrzyma Fakturę za dokonaną płatność.

Komunikat Pucharu Polski Seniorek i Seniorów 11.02.2017 Mysiadło k/Warszawy

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Pucharu Polski Seniorek i Seniorów 11.02.2017 Mysiadło k/Warszawy.
Uwaga termin zgłoszenia zawodniczek i zawodników do turnieju przedłużony do 09 luty włącznie!
Turniej zorganizowany dzięki uprzejmości Gminy Lesznowola oraz Centrum Sportu w Gminie Lesznowola.

Informacja dotycząca spotkania weryfikacyjno – szkoleniowego sędziów

W imieniu Zarządu Polskiego Związku Judo zapraszam wszystkich sędziów szkolenia centralnego oraz sędziów wydelegowanych przez Okręgowe Związki Judo na spotkanie weryfikacyjno – szkoleniowe.

Termin spotkania:
22.01.2017

Miejsce spotkania:
Ośrodek "Tatar", Rawa Mazowiecka,
ul. Katowicka 20D, 96-200 Rawa Mazowiecka

Program:
14: 00 Przyjazd sędziów
1. Przedstawianie nowej Organizacji Sędziowskiej – założenia, cele, struktura
2. Przedstawienie zmian w przepisach walki na 2017 r

18: 00 Zakończenie

Zasady kwalifikacji do European Open Katowice i Praga 4-5 marca 2017

Zasady kwalifikacji do European Judo Open Men 2017
Katowice 04-05.03.2017

Zawodnik uzyskuje kwalifikacje do startu w European Judo Open Men w Katowicach
w kolejności gdy spełni warunki.

Seminarium trenersko-sędziowskie w Rawie Mazowieckiej 21-22.01.2017

Plan seminarium trenersko-sędziowskiego w Rawie Mazowieckiej w dniach 21-22.01.2017

Miejsce: hotel Tatar ul Katowicka 20 D Rawa Mazowiecka

Sobota 21 stycznia

15:00 zakwaterowanie zaproszonych trenerów, gości
16:00 seminarium trenerskie ( przedstawienie aktualnej sytuacji organizacyjno - finansowej w Polskim Związku Judo, przedstawienie wizji struktury szkolenia PZ Judo, przedstawienie treści podjętych uchwał zarządu, dyskusja)
19:00 kolacja
19:45 praca w grupach: pierwsza grupa Tokio 2020, druga grupa sport dzieci i młodzieży

Seminarium trenerskie Rawa Mazowiecka 20-22.01.2017

W związku z podjętą przez Zarząd Polskiego Związku Judo uchwałą nr 4/1/2017 o organizacji szkolenia trenerskiego w Rawie Mazowieckiej w Ośrodku "Tatar" w dniach

Uchwały Zarządu Polskiego Związku Judo z dnia 03.01.2017

Warszawa 03.01.2017
Uchwały Zarządu PZJudo, kadencja 2016-2020

Uchwały Zarządu Polskiego Związku Judo – posiedzenie nr 1/2017 z dnia 3 styczeń 2017 r.

Obecni na zebraniu:
1) Jacek Zawadka,
2) Cezary Borzęcki,
3) Juliusz Kowalczyk,
4) Andrzej Falkiewicz,
5) Jacek Biernat,
6) Tomasz Gadaj,
7) Zenon Mościński,
8) Adam Poździk,
9) Jacek Skubis – zaproszony Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 1/1/2017
W sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Zarządu Polskiego Związku Judo

Strony