POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Informacja nt Zgłoszenia na badania w COMS

W zgłoszeniu na badania należy podać następujące informacje:

nazwisko, imię, klub, kadra narodowa, proponowany termin badań (COMS może określić swój termin).

W przypadku osób nieletnich niezbędne jest podanie także danych opiekuna prawnego zawodnika: imię, nazwisko oraz pesel.

Badania KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

Badania KN juniorek i juniorów, KN juniorek młodszych i juniorów młodszych -p. Patrycja Graczykowska p.graczykowska@pzjudo.pl tel. 530 531 971

Strefa szkoleniowa: