POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

Informacje dotyczące licencji PZ Judo w roku 2019.

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że kwoty opłat w 2019 roku nie uległy zmianom, stawki są takie same jak w roku 2018.
W celu uaktualnienia licencji trenerskich, sędziowskich, zawodniczych oraz klubowych należy przesłać drogą mailową na adres licencje@pzjudo.pl potwierdzenie dokonania opłaty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktualizacji.
W celu uzyskania nowej licencji trenerskiej i zawodniczej należy przesłać drogą mailową komplet wymaganych dokumentów:

Komplet dokumentów do zawarcia umowy zlecenie 2019

'U18, U16, U14, U12 - przepisy walki na rok 2019

Zbiór zasad kwalifikacji do zawodów międzynarodowych w roku 2019

Zasady kwalifikacji do MP Młodzików 2018

Regulamin sprzętowy KN

Informacja nt. zamówienia backnumberów (numerów startowych)

Zamówienia na backnumbery (numery startowe):

KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

KN juniorek i juniorów, KN juniorek młodszych i juniorów młodszych -p. Patrycja Graczykowska p.graczykowska@pzjudo.pl tel. 530 531 971

W mailu prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty za backnumber oraz podać imię i nazwisko zawodnika.

Informacja nt Zgłoszenia na badania w COMS

W zgłoszeniu na badania należy podać następujące informacje:

nazwisko, imię, klub, kadra narodowa, proponowany termin badań (COMS może określić swój termin).

W przypadku osób nieletnich niezbędne jest podanie także danych opiekuna prawnego zawodnika: imię, nazwisko oraz pesel.

Badania KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

Opłaty KYU i DAN 2018 rok

KARTA IJF- wykaz danych do uzyskania licencji IJF

Informacje niezbędne do wyrobienia licencji IJF
Koszt licencji IJF to 57 Eur, równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego. Licencje ważne są przez okres dwóch lat kalendarzowych a nie od momentu ich wyrobienia.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PZJudo przy zamawianiu licencji, po dokonaniu wpłaty przez klub zostanie wystawiony faktura.

Aktualizacja licencji IJF:
- opłacenie 57 euro,
- przesłanie potwierdzenia przelewu na pzjudo@pzjudo.pl

Strony