POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

Regulamin sprzętowy KN

Informacja nt. zamówienia backnumberów (numerów startowych)

Zamówienia na backnumbery (numery startowe):

KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

KN juniorek i juniorów, KN juniorek młodszych i juniorów młodszych -p. Patrycja Graczykowska p.graczykowska@pzjudo.pl tel. 530 531 971

W mailu prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty za backnumber oraz podać imię i nazwisko zawodnika.

Informacja nt Zgłoszenia na badania w COMS

W zgłoszeniu na badania należy podać następujące informacje:

nazwisko, imię, klub, kadra narodowa, proponowany termin badań (COMS może określić swój termin).

W przypadku osób nieletnich niezbędne jest podanie także danych opiekuna prawnego zawodnika: imię, nazwisko oraz pesel.

Badania KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

Zbiór zasad kwalifikacji do zawodów międzynarodowych w roku 2018

Opłaty KYU i DAN 2018 rok

Informacje dotyczące licencji w 2018 roku

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że kwoty opłat w 2018 roku nie uległy zmianom, stawki są takie same jak w roku 2017.
W celu uaktualnienia licencji trenerskich, sędziowskich, zawodniczych oraz klubowych należy przesłać drogą mailową na adres licencje@pzjudo.pl potwierdzenie dokonania opłaty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktualizacji.
W celu uzyskania nowej licencji trenerskiej i zawodniczej należy przesłać drogą mailową komplet wymaganych dokumentów:

KARTA IJF- wykaz danych do uzyskania licencji IJF

Informacje niezbędne do wyrobienia licencji IJF
Koszt licencji IJF to 47 Eur, równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego. Licencje ważne są przez okres dwóch lat kalendarzowych a nie od momentu ich wyrobienia.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PZJudo przy zamawianiu licencji, po dokonaniu wpłaty przez klub zostanie wystawiony rachunek.

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJACH SZKOLENIOWYCH ORAZ ZAWODACH NA KOSZT KLUBÓW 2018

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w akcjach szkoleniowych na koszt Klubów na rok 2018.

'U18, U16, U14, U12 - nowe kategorie wiekowe i przepisy walki w 2018 roku

Zgoda na udział w akcjach szkoleniowych w roku 2018

Strony