POLSKI ZWIĄZEK JUDO

rok założenia 1957

Jesteś tutaj

Dokumenty do pobrania

Zasady kwalifikacji do MP Młodzików 2018

Regulamin sprzętowy KN

Informacja nt. zamówienia backnumberów (numerów startowych)

Zamówienia na backnumbery (numery startowe):

KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

KN juniorek i juniorów, KN juniorek młodszych i juniorów młodszych -p. Patrycja Graczykowska p.graczykowska@pzjudo.pl tel. 530 531 971

W mailu prosimy przesłać potwierdzenie wpłaty za backnumber oraz podać imię i nazwisko zawodnika.

Informacja nt Zgłoszenia na badania w COMS

W zgłoszeniu na badania należy podać następujące informacje:

nazwisko, imię, klub, kadra narodowa, proponowany termin badań (COMS może określić swój termin).

W przypadku osób nieletnich niezbędne jest podanie także danych opiekuna prawnego zawodnika: imię, nazwisko oraz pesel.

Badania KN seniorek i seniorów oraz KN młodzieży K, M - p. Honorata Rawa-Jabłonka h.rawa-jablonka@pzjudo.pl, tel. 530 531 971

Zbiór zasad kwalifikacji do zawodów międzynarodowych w roku 2018

Opłaty KYU i DAN 2018 rok

Informacje dotyczące licencji w 2018 roku

Polski Związek Judo uprzejmie informuje, że kwoty opłat w 2018 roku nie uległy zmianom, stawki są takie same jak w roku 2017.
W celu uaktualnienia licencji trenerskich, sędziowskich, zawodniczych oraz klubowych należy przesłać drogą mailową na adres licencje@pzjudo.pl potwierdzenie dokonania opłaty. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę klubu do aktualizacji.
W celu uzyskania nowej licencji trenerskiej i zawodniczej należy przesłać drogą mailową komplet wymaganych dokumentów:

KARTA IJF- wykaz danych do uzyskania licencji IJF

Informacje niezbędne do wyrobienia licencji IJF
Koszt licencji IJF to 57 Eur, równowartość w PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedniego. Licencje ważne są przez okres dwóch lat kalendarzowych a nie od momentu ich wyrobienia.
Prosimy o dokonywanie wpłat na konto PZJudo przy zamawianiu licencji, po dokonaniu wpłaty przez klub zostanie wystawiony rachunek.

ZASADY UCZESTNICTWA W AKCJACH SZKOLENIOWYCH ORAZ ZAWODACH NA KOSZT KLUBÓW 2018

Prosimy o zapoznanie się z zasadami uczestnictwa w akcjach szkoleniowych na koszt Klubów na rok 2018.

'U18, U16, U14, U12 - nowe kategorie wiekowe i przepisy walki w 2018 roku

Strony